M U E B L E S A R T E S A N I A

Por favor espere

Declaració d'accessibilitat - ARTESANÍA 1965 S.L

  • Inici
  • Declaració d’accessibilitat

Serveis d’Internet Javajan SL, s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, per la qual es trasposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://www.moblesartesania.com

Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.
Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
a. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
○ A causa de l’automatització d’algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un incorrecte nidament d’etiquetes HTML.
○ Hi ha documents en format PDF que no compleixen amb la normativa.
○ Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
b. Carga desproporcionada
○ No aplica.
c. Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
○ Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat.
○ Continguts multimèdia en directe.
○ Contingut multimèdia pregravat publicat abans de l’entrada en vigor del Reial Decret.
○ Serveis de mapa en línia.


Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat
Aquesta declaració va ser preparada el 24 de maig de 2023 i està basada en els informes d’accessibilitat web del Observatorio de Accesibilidad.
La data de la darrera revisió ha estat el 28 de juny de 2023.

Observacions i dades de contacte
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara:
● informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
● transmitir altres dificultats d’accés al contingut
● formular qualsevol altre consulta o suggerència de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
a través del correu electrònic info@javajan.com indicant en l’assumpte el nom de la pàgina.

Contingut opcional
Aquest lloc web:
● S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
● Compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Real Decreto 1112/2018.
● Està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius d’escriptori, tablet i mòbils per a una resolució mínima de 1280×1024.
● S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny.